Det fjärde och sista skyddskommitté mötet för i år 😊

    Vid våra möten är arbetsmiljöingenjören Stefan Roslund från Avonova med. Hans kompetens stärker vår förmåga att fatta välgrundade beslut. Peter Kringlund som driver arbetsmiljöfrågor hos oss hade nu på sista mötet ett resonemang med Stefan avseende Tillbud(Oj) och Olyckor(Aj). Vi har haft svårt att få in Tillbud(oj) under lång tid och är glada för att vi ökade rapporteringen av tillbud under senaste kvartalet. Skyddskommitténs uppgift är att bidra till arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och bli till en arbetsplats där människor trivs, mår bra och inte blir sjuka eller skadar sig❤️