Garanti/ Reklamationer

  Före garantiarbeten påbörjas skall anmälan göras via formuläret "Garanti o Reklamation formulär" nedan. Bifoga bilder, en översiktsbild och några närbilder, detta underlättar hantering.
  Vår QMB-grupp tar hand om dessa ärenden. 

  (Använd webbläsare från Google, Edge, Firefox, EJ Internet Explorer)
   
  Leveransvillkor/ Garantitid

  Utöver Allmänna leveransbestämmelser LFG10 lämnar Autokaross i Floby AB f.o.m. 2019-06-01 en garantitid på 36 månader eller 10 000 mil på våra produkter. Garantivillkor och vad som omfattas finns att läsa i nedanstående dokument.
   
  Allmänna leveransbestämmelser      
  Garantivillkor Autokaross      

  Bruks- och Serviceinstruktioner för Autokarossprodukter

  Garantin gäller förutsatt att man följer produkternas "Bruks- o Serviceinstruktioner", samt hanterar produkterna på ett riktigt sätt och att inte köpare gör oriktig montering av ytterligare utrustning som kan skada våran produkt.
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak > 5 ton      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med trevägstipp      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med tipp VW T5 - T6      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Skåp > 5 ton      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Kåpa      
  Bruks- o Serviceinstruktion PU-kåpa      
    
  Identifiera din Floby produkt

  I första hand, för totala byggnationens ID. Se skylten på/ vid förarsätetet

  Saknas ID-skylt vid/ på förarsätet, titta på produkten vid föreslagna platser nedan.