Teambuilding - Vi fortsätter att stärka vårt lag! ❣

    I onsdags kväll samlades hela företaget för bowling och gemensam middag. Dagen efter hade vi utbildningsdag avseende fordonsel och elfordon med medarbetare både från Floby och Södertälje. Utbildningen genomfördes på ett föredömligt sätt av Awimex. Utbildningsdagen avslutades med gemensam lunch som vi hämtade hos vår lokala ICA handlare.