Autokaross på rätt väg!

    Vårens medarbetarundersökning är genomgången i grupper och..

    vi är stolta över vårens medarbetarundersökning där övergripande index ökade från 4,04 till 4,95 på en 6-gradig skala. En ökning med 22,61%. 

    Nu tar vi nya tag och hoppas på att arbetet med ständiga förbättringar framledes påverkar index i positiv bemärkelse.