Ska vi behöva leta nu igen?

  Den frågan skall vi inte behöva ställa oss längre.
  Vi på Autokaross har under en tid förberett oss på att förbättra vårt sätt att hantera lagret och lagerplatser

  Tobias Falk som ansvarar för lagret tar med dig på hans och vår resa.

  Hur har vi förberett oss?

  Vi har:
  -analyserat
  -utbildat oss med hjälp av Monitor (vår leverantör av ERP-system)
  -provat
  -ritat upp våra pallplaster mha CAD
  -märkt upp 1.500 lagerplatser(QR-kod)
  -vi har gjort om pallflaggor(streckkod)
  -köpt scanners
   

  Vad säger Tobias?

  Jag vill börja med att berätta att QR-koden och streckkoder är ganska sekundära i detta fall. Det är mer ett projekt med byte av lagerplatser och en omstrukturering av vår interna logistik. Förvisso med hjälp av QR-koden/streckkoden och scanner, men det är inte där den stora vinsten ligger.

  Vad har vi gjort?

  Vi har döpt om alla lagerplatser och gjort dem mer specifika. Vi har slagit isär stora samlingsplatser och gjort lagret mer dynamiskt och flexibelt.

  Vad är vinningen?

  Den största förbättringen är i vår interna logistik, vi nyttjar systemet mycket mer än innan. Vi har infört plockplatser med beställningspunkter och påfyllnadskvantiteter.

  Det fungerar på samma sätt som för inköp, som använder säkerhetslager, ledtider mm på artiklarna. Vår materialsamordnare försörjer plockplatsen med material.

  Rent krasst innebär det mer förädlingstid för våra montörer och produktionspersonal då de inte längre behöver fylla på material eller ens ringa efter påfyllnad. Vi på lagret fyller på utifrån en bristlista från Monitor. Med hjälp av de nya mer detaljerade lagerplatserna behöver man heller inte leta efter material.

  Hur ser processen ut?

  När materialet kommer hem hamnar det på en inleveransplats, med hjälp av urval bland lagerplatserna styrs materialet rätt och ”scannas in” och flyttas till rätt lagerplats av truckchaufför/materialsammordnaren.

  På samma sätt går det till när man sedan flyttar material från lager till plockplats, man ”scannar ut” material ur lager och sedan ”scannar in” det på plockplats.

  När går vi ”live”?

  Det gör vi nu i oktober och det känns riktigt bra. Känns redan nu att det är en resa väl värd att ha genomfört.