Standardisering i Lean-anda!

    Produktionspersonalen tar själva fram instruktioner.

    Autokaross arbetar med att alla ska vara delaktiga och utveckla så arbetsmomenten blir lättare. Här diskuterar Samer som är nyanställd sen 1 månad tillbaka tillsammans med Malin de nya standardiserade instruktionerna för montering av botten till våra skåp. Standard och instruktioner har tagits fram av montörerna själva. 


    På bilden Samer och Malin