UNIK EL-DRIVEN SERVICEBIL FÖR FJÄRRVÄRMENÄT!

    I helgen levererades detta fordon som är kundanpassat för Jämtkraft ABs behov i Östersund. Den kommer att användas för service inom deras fjärrvärmenät. Den kommer även användas vid service, drift och underhåll av Jämtkrafts kunder. Tack vare den långa drifttiden kommer den passa kunden utmärkt!