Värdegrundsarbete på Autokaross ❣

  Autokaross har på varje avdelning startat arbetet med vår värdegrund.

  Varje grupp genomför en workshop där man tar fram sin tolkning av värdeorden – HÅLLBARHET – RESPEKT – ENGAGEMANG – KVALITET & ENKELHET 

  Hur gör vi? 
  Vi beskriver värderingen i tre steg:  
  • Vad innebär den valda värderingen? 
  • Vilka beteenden behövs för att nå värderingen?
  • Vilka aktiviteter gör vi för att leva upp till värderingen?
  Sedan sammanställer vi avdelningens tolkningar.  
   
  Syftet med värderingsarbetet är att ta oss ifrån nivån: 
  o Där alla anställda arbetar enligt våra gemensamma värderingar 
  Till en ny nivå:  
  o Där alla anställda arbetar av egen vilja enligt våra gemensamma värderingar 
   
  Om ett år eller två kan vi berätta om vi lyckats med vår föresats 😊