Vi fortsätter med att förbättra oss!

    Här genomför vi förbättringsarbete

    på montering av förankringsskenan. A3 är ett mycket bra verktyg för att jobba med förbättringar. Vid problemlösning skapar A3 verktyget en bra bas för att kommunicera och visualisera problem. Den ansvarige för A3:an skapar en tvärfunktionell grupp för att skapa samsyn. Arbetet sker iterativt i syfte att ”loopa” A3:an många gånger. Under 2021 är 20st A3:or startade och flera har vi gått i mål med bra resultat.