Autokaross har upphandlat nytt affärssystem

    Autokaross har upphandlat nytt affärssystem - Monitor G5

    Installationen kommer att pågå under vinter/ våren 2019 och planerad drifts start är 27 maj.