Bästa samarbetspartner!

    Från 1 februari 2021 justerar vi på Autokaross i Floby AB våra priser.

    På grund av ökade transport, hantering och materialkostnader under 2020 justerar vi priserna med ca. 3% beroende på produktgrupp.

    Gällande prislista kommuniceras på www.autokaross.se från och med 2020-02-01.

    Vi tackar för er förståelse och ser fram emot ett fortsatt förtroende och bra samarbete.