Autokaross inför korttidspermittering p.g.a. COVID-19 f. o. m. 1 juni

  På grund av Covid-19 inför Autokaross korttidsarbete för delar av företaget med start 1 juni och detta innebär att tillgänglighet av personalen blir varierande.

  Bäst tillgänglighet är måndag – fredag 07.00 – 12.00.
  Försäljning och Eftermarknad är också tillgängliga måndag – fredag 13.00 – 14.00 på direktnummer.

  För direktnummer och mejl-adresser gå till fliken "Kontakter"

  Bäste kund/leverantör/samarbetspartner

  På Autokaross arbetar ca 65 medarbetare. Vi månar mycket om våra anställda och har därför infört en rad åtgärder för att i möjligaste mån förhindra smittspridning på våra arbetsplatser.
   
  Vi har utarbetat en riskanalys och utifrån den genomför vi ett antal åtgärder.
   
  Vi minimerar våra tjänsteresor och stoppar alla tjänsteresor utomlands. Om vi ända tvingas att resa uppmanar vi anställda att inte använda kollektiva färdmedel.
   
  Vi kommer kraftigt reducera besök från kunder och leverantörer på våra ”siter” i Falköping, Floby och Södertälje.
   
  Vi möjliggör för fler att arbeta hemifrån.
   
  I umgänget på arbetsplatsen minskar vi eller tar bort gemensamma pauser för att minska vår exponering. Vi flyttar på folk som sitter flera i samma kontor.
   
  Vi övar på att öka vår förmåga att ha virtuella möten både internt och externt.
   
  Återkoppla gärna till oss om du upplever att vår service förändras under tiden detta pågår. Det är viktigt för oss att kunna ge samma service som under normala omständigheter.
   
  Det är i dagsläget svårt för oss att förutse de potentiella konsekvenserna av COVID-19-viruset spridning som går längre än timmar/dagar in i framtiden. Vi följer utvecklingen och kommer att anpassa vårt beteende över tiden.
   
  Mvh
  Håkan Andersson
  CEO Autokaross i Floby AB