NY hantering av Garanti/ Reklamationer

    Vi uppdaterar vår hantering av Garanti/ Reklamations ärenden. Dessa ärenden skall anmälas på hemsidan och återkopplas före några åtgärder påbörjas.

    Gå direkt till Garanti/ Reklamation.