Skåp nummer 100 på väg till kund!

    Vi är glada att leverera skåp nummer 100 till en av våra kunder under år 2020

    Här är några av våra fantastiska medarbetare som har gjort detta möjligt!  
    På bilden Magnus, Jan och Malin.