Unik servicebil för fjärrvärmenät!

    Fordonet är kundanpassat efter kundens behov

    Fordonet som är kundanpassat för Jämtkrafts behov i Östersund kommer att användas för service inom deras fjärrvärmenät.

    Den kommer även användas vid service, drift och underhåll av Jämtkrafts kraftvärmeverk samt panncentraler.