Laddar om sidan
Produkten lades till i din kundvagn!
Produkten kunde EJ läggas i din kundvagn!
Stäng fönster
Autokaross i Floby AB utvecklar, producerar och säljer standardiserade påbyggnader med minimal miljöpåverkan avseende flak, skåp, kåpa, bilinredningar och tillbehör till lätta transportbilar.
  • English
  • Franska
  • Svenska
  • Deutsch

Kvalite / Miljö

Autokaross i Floby AB arbetar ständigt för att tillhandahålla en produktion och produkt av högsta kvalitet. Vi är sedan 2004 ISO-certifierade för kvalitet och miljö, idag enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Autokaross i Floby AB tillämpar idag en helhetssyn på produktionen och produkternas miljöpåverkan. Vi strävar efter att i möjligaste mån välja miljöanpassade och återvinningsbara material. Autokaross i Floby AB strävar efter att öppet informera om verksamhetens miljöeffekter, samt kontinuerligt arbeta för minskad miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy
AUTOKAROSS utvecklar, tillverkar och säljer transport- och räddningssystem för den privata och offentliga marknaden.

Kvalitet ska vara kännetecknet för Autokaross och uppfyllelse av uppsatta kvalitetsmål är varje medarbetares angelägenhet.

Genom att uppfylla gällande författningar, våra kunders behov och överträffa kundens förväntningar, skapas bästa förutsättningar för att välja våra produkter och utbildningar. Kundernas fortsatta förtroende kräver ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
AUTOKAROSS utvecklar, tillverkar och säljer transport- och räddningssystem för den privata och offentliga marknaden. Vi arbetar med att minimera de negativa miljöeffekterna inom verksamheten genom att:

Följa gällande miljölagstiftning.

Tillämpa en helhetssyn på produktionen, produkternas och utbildningarnas miljöpåverkan.

I utveckling, tillverkning och framtagning av produkter och utbildningar välja med ekonomisk och teknisk hänsyn miljöanpassat och återvinningsbart material.

Informera om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.

Arbeta med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan. Autokaross i Floby AB | Mail: info@autokaross.se | Floby - Södertälje - Vellinge
ISO 14001 SFK ISO 9001 SFK