Kvalite / Miljö

  Autokaross i Floby AB arbetar med utveckling och förbättringar för att våra produkter skall hålla rätt kvalitet och bidraga till hållbarheten i samhället. Vi ISO-certifierade oss 2004 för ISO 9001 och ISO 14001, uppgradering till senaste standard gjorde vi i november 2017.

  Ansvarigt certifieringsorgan är Svensk Certifiering AB. Autokaross i Floby AB, en av Sveriges ledande bilpåbyggare utvecklar sina produkter med rätt kvalitet inom tillverkning och montering och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt arbetar vi för att tillverkning och påbyggnader som flak, skåp, kåpa och servicebilar ska medföra så liten miljöpåverkan som möjligt och har största kundnytta och lönsamhet med produkterna. 

  Autokaross i Floby AB har deltagit i ett Energieffektiviseringsnätverk som genomfördes av Energimyndigheten/ Länsstyrelsen, detta startade 2016 i september och avslutades i maj 2021. Ett antal tunga projekt har vi genomförts under denna tid med hjälp från nätverket, det är att vi har ersatt våra oljepannor med fjärrvärme. Klimatklivet har bidragit med finansieringen.

  Byte av luftkompressor har också genomförts där seminarium om tryckluft inom nätverket har hjälpt till.
  Renovering/ uppgradering av värme och ventilation i monteringshallen är också ett projekt som har gjorts med hjälp av nätverket.

   
  ISO Certifikat SCAB     186 Kb
  Kvalitet- & Miljöpolicy     97 Kb
  Livscykelperspektiv     88 Kb


   


                                                         


   

   


  Vi arbetar med aerodynamiken på våra påbyggnader och har testat prototyper till kåpa som även testats i trafik.

  Till skåp har vi tagit fram prototypdetaljer som hjälper till och minska bränsleförbrukning och där med CO2-utsläpp.