Historisk återblick 1980-tal

  Hösten 1980 sätts Floby industri AB i konkurs och den 31 januari 1981 tar Floby Flak AB över Floby industri AB:s konkursbo. Floby Flak AB består nu av två tillverkningsenheter, en enhet för karosserier (brandbilar och färdtjänstfordon m.m.) samt en enhet för påbyggnader för lastfordon (flak).

  1982 tar Floby Flak AB fram en ny generation brandbilsbyggnation och man tillverkade c:a 15st brandbilar per år.  1982 introduceras ett nytt flaksystem för lätta transportbilar.  Den 1 april 1983 tar Floby Flak AB över Flobyverkens (Calvert & Co AB) konkursbo och man får då tillgång till nya, stora och moderna lokaler. 1987 avvecklades tryckkärlsproduktionen och verksamheten fick namnet Floby Kaross AB. Produktionen av tunga fordonspåbyggnader (flak och skåp) flyttades från Floby Flak AB till det nybildade bolaget på Centralgatan.
  Floby Flak AB utvecklar framtidens brandbil BAS och 1984 får man en order om 30 st BAS brandbilar.  November 1988 tar International Transport System AB över som ägare, ITS-koncernen ägs av Birka Business Development. 1989 invigs Floby Kaross AB:s nya monteringshall.