Historisk återblick 1930-tal

    Under 1930-talet installerades en ångmaskin för att driva maskinerna, överskottsvärmen gick bland annat till en badanläggning. Det startades också ett ångbryggeri i vilket man bryggde svagdricka, bryggningen pågick så länge ångmaskinen var i drift.    År 1936 anställdes prästsonen och karosseribyggaren Erland Persson från Skara som verkställande direktör. Tillverkning av toffelbottnar upphörde, dessa köptes nu från Alvesta. Karosseritillverkning för lastbilar utfördes i bottenvåningen och tofflorna spikades på övre våningen. Efterhand expanderade tillverkningen av flak och hytter vilket medförde att toffeltillverkningen flyttades till annan plats i samhället. Verksamheten inriktades helt mot karosseribranschen med tillverkning av flak, släpvagnar, brandbilar, mm.