Historisk återblick 1940-tal

    Även under andra världskriget pågick karosseritillverkningen, chassi kom på järnvägen och transporterades på trähjul från stationen till Floby industri AB. Under 1940-talets andra del ersattes ångdriften med eldrift. Där Autokaross i Floby AB ligger idag startade FL Wallin år 1940 ett företag som tillverkade radiatorer, 1942 såldes detta företag till Calvert & Co AB i Göteborg vilket medförde att tillverkning av tryckkärl startades. 
     

     
    Brandbil byggd på Volvo LV-111 levererades till Karlsborg 1942.


    Personalfoto från 1943.