Historisk återblick 1960-tal

    Hyttproduktionen upphörde i slutet av 1960-talet då Volvo och Scania startade egen tillverkning av hytter, totalt tillverkades mer än         20 000 Flobyhytter. Floby industri AB expanderar och 1963 har man utökat med ytterligare en fabriksbyggnad och en måleribyggnad. Under 1960-talet påbörjades också tillverkning av husvagnar, totalt tillverkades c:a 400 st "Flobyvagnar".
     

    Hög kvalité är ett kännetecken för Flobyprodukter, exempel nedan på provningar som utfördes för att säkerställa produkten mot de krav som då fanns.