Historia Autokaross i Floby AB

  Allt började med tofflor

  Företaget grundades 1918 som en snickeriverkstad där trätofflor av alvirke tillverkades. Några år senare startades även ett bryggeri för svagdricka.

  Under 1920 och -30-talet började företaget utföra karosseriarbeten och andra påbyggnader till bussar, lastbilar och personbilar. Floby Industri AB (FIAB) bildades 1928.

  Verksamheten inriktades

  På 1930-talet inriktades verksamheten helt mot karosseribranschen med tillverkning av flak, släpvagnar, brandbilar, mm.

  Som specialitet hade man tillverkning av hytter för lastbilar, där man som mest tillverkade 1000 hytter om året under 1950 och -60talet. Under en period på 1960-talet tillverkades även husvagnar.

  Under 1970-talet började lastbilstillverkarna producera egna hytter och produktionen inriktades alltmer till flak och skåppåbyggnader och brandbilar.

  Nytt namn och ny inriktning

  1990 bytte man namn till Autokaross I Floby AB, nu var produktionen inriktad på påbyggnader till lätta transportbilar ex. flak, skåp, taxi-färdtjänstbussar och räddningsfordon (brandbilar).

  1999 startades filialer i Södertälje, Göteborg och Vellinge med uppgift att fungera som servicepunkter, försäljningskontor och regional leveranspunkt. I maj 2017 flyttades verksamheten från Göteborg till Floby. Under 2018 öppnade vi montering av servicefordon i Falköping. I januari 2019 flyttades verksamheten från Vellinge till Floby.

   

  Autokaross Rescue Systems

  2001 startades Autokaross Rescue Systems i Floby AB (ARS) där verksamheten för brand – och räddningsfordon koncentrerades.

  I september 2017 såldes bolaget Autokaross Rescue Systems till Per Vannesjö Industri AB och Floby Intressenter AB. Autokaross lämnar nu över en lång tradition av tillverkning av tunga brand- och räddningsfordon till de nya ägarna. Företaget heter nu Floby Rescue.

  Nutid

  Företaget har haft en mycket positiv utveckling efter millenniumskiftet med bland annat nya produkter och stärkta marknadspositioner såväl nationellt som internationellt. Detta har bidragit till Autokaross starka ställning inom våra affärsområden: skåp, kåpa, flak och servicebilar.”

  Autokaross är ett helägt dotterbolag till Birka Business Development med säte i Stockholm. Under 2018 firade vi 100 år.