Laddar om sidan
Produkten lades till i din kundvagn!
Produkten kunde EJ läggas i din kundvagn!
Stäng fönster
Autokaross i Floby AB utvecklar, producerar och säljer standardiserade påbyggnader med minimal miljöpåverkan avseende flak, skåp, kåpa, bilinredningar och tillbehör till lätta transportbilar.
 • English
 • Franska
 • Svenska
 • Deutsch

Kvalite / Miljö

Autokaross i Floby AB arbetar med att förbättra företaget och produkter för att hålla rätt kvalitet. Vi är ISO-certifierade sedan 2004, och idag arbetar vi enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Autokaross i Floby AB utvecklar, tillverkar och säljer lätta transportfordon för den privata marknaden i huvudsak. Inom verksamheten arbetar vi med minska miljöpåverkan med rätt kvalitet, rätt materialval och låga arbetsmiljörisker.

 

Vi gör detta genom att:

 • följa all gällande lagstiftning med fokus på miljö-, arbetsmiljö- och fordon.

 

 • det är varje medarbetares angelägenhet att uppfylla företagets uppsatta mål och ha en helhetssyn på produktionens, produkternas miljöpåverkan. Rätt kvalité skall vara kännetecknet för företaget.

 

 • uppfylla våra kunders behov och möta kundens förväntningar, skapas bästa förutsättningar för att välja våra produkter.

 

 • arbeta med förbättringar inom alla område, får man kundernas fortsatta förtroende.

 

 • i utveckling, tillverkning och framtagning av produkter välja med ekonomisk och teknisk hänsyn miljöanpassat och återvinningsbart material.

 

 • informera om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt

 

 • medarbetare visar ett personligt ansvar för både hälsa och miljö i det dagliga arbetet och genast rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljö och yttre miljö.

 

 • arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för alla medarbetare, de skall även kunna påverka sin arbetsmiljö och dess utformning.

 

 • upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och att minimera konsekvenserna för den yttre miljön samt att värna om medarbetare så att alla trivs och fungerar väl i sitt arbete.


Autokaross i Floby AB | Mail: info@autokaross.se | Floby - Södertälje - Vellinge
ISO 14001 SFK ISO 9001 SFK